« درمانگاه جراحی »

درمانگاه فوق تخصصی جراحی کودکان

 

دکتر صلاح الدین دلشاد

دکتر سید جواد نصیری

دکتر پیروز فرهود

دکتر فریبا جهانگیری

دکتر موسوی

شنبه

8-13 صبح

 

 

 

 

یکشنبه

 

 8-13 صبح

 

 

 

دوشنبه

 

 

8-13 صبح

 

 

سه شنبه

 

 

 

8-13 صبح

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 8-13 صبح

آدرس: بزرگراه آیت ا...مدرس- خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)- تلفن نوبت دهی 9الی22266846

 

 ضمنا ساعت شروع پذیرش از 8 الی 10 صبح می باشد (نوبت دهی بعداز ساعت 10 امکان پذیر نمی باشد).

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.