« بخش NICU »

با 30 تخت و انکوباتور جزء بزرگترین بخش های نوزادان کشور به شمار می آید. از سال 1355 تا دی ماه 1388 استاد دکتر هادی سماعی که بنیان گزار این بخش هم بوده اند، مسئولیت آن را عهده دار بوده، از سال 1374تا پایان 1387 دکتر عبد الله عرب محمد حسینی در کنار ایشان همکاری داشتند. هم اکنون دکتر نسترن خسروی مسئولیت این بخش را به عهده دارند.

تعداد تخت فعال: 30

اعضای هیأت علمی: 

دکتر نسترن خسروی

دکتر نسرین خالصی

دکتر فرهاد ابولحسن چوبدار

سرپرستار بخش: خانم ث. شجاعی

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.