« درمانگاه جراحی مغز و اعصاب »

درمانگاه تخصصی جراحی مغز و اعصاب

 

دکتر مرندی

چهارشنبه

8-13 صبح

آدرس: بزرگراه آیت ا...مدرس- خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)- تلفن نوبت دهی 9الی22266846

 

 

مراجعین محترم  شروع پذیرش از ساعت 8 الی 10 صبح می باشد و نوبت دهی  بعداز ساعت 10 امکان پذیر نیست.

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.