« درمانگاه نوزادان »

درمانگاه فوق تخصصی نوزادان

 

دکتر  نسرین خالصی

دکتر نسترن خسروی

دکتر ابوالحسن چوبدار

شنبه

8-13 صبح

 

13-16بعدازظهر

یکشنبه

 

 

13-16بعدازظهر

دوشنبه

 

 

8-13 صبح

سه شنبه

 

8-13 صبح

 

چهارشنبه

 

 

13-16بعدازظهر

آدرس: بزرگراه آیت ا...مدرس- خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)- تلفن نوبت دهی 9الی22266846

 

 

مراجعین محترم  شروع پذیرش از ساعت 8 الی 10 صبح است و نوبت دهی بعد از ساعت 10 به هیچ وجه امکان پذیرنیست.

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.