« درمانگاه ریه »

درمانگاه فوق تخصصی ریه

 

دکتر  نسرین حسینی نژاد

شنبه

8-13 صبح

دوشنبه

13-16 بعد از ظهر

سه شنبه

8-13 صبح

آدرس: بزرگراه آیت ا...مدرس- خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)- تلفن نوبت دهی 9الی22266846

 
 

مراجعین محترم  شروع پذیرش از ساعت 8 الی 10 صبح است نوبت دهی بعد از ساعت 10 به هیچ وجه امکان پذیر نیست

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.