« درمانگاه کودکان »

درمانگاه فوق تخصصی داخلی کودکان

 

دکتر کلباسی

دوشنبه

8-13 صبح

پنج شنبه

8-13 صبح

   مراجعین محترم شروع پذیرش از ساعت 8 الی 10 صبح است و نوبت دهی بعد از ساعت 10 امکان پذیر نیست.
کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.