« درمانگاه کودکان »

درمانگاه  تخصصی  داخلی

 

دکتر  زهره کلباسی

دوشنبه

8-13 صبح

آدرس: بزرگراه آیت ا...مدرس- خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)- تلفن نوبت دهی 9الی22266846

 

مراجعین محترم شروع پذیرش از ساعت 8 الی 10 صبح است و نوبت دهی بعداز ساعت 10 امکان پذیر نیست.

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.