« درمانگاه کودکان »

درمانگاه فوق تخصصی داخلی کودکان

 

 

دوشنبه

 

پنج شنبه

 

   مراجعین محترم شروع پذیرش از ساعت 8 الی 10 صبح است و نوبت دهی بعد از ساعت 10 امکان پذیر نیست
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.