« درمانگاه آسم، آلرژی و ایمونولوژی »

 

 

شیفت صبح (12-9)

شیفت عصر (4-2)

شنبه

 

دکتر بهرامی

یکشنبه

دکتر بهرامی

دکتر بهرامی

دوشنبه

دکتر نبوی

 

سه شنبه

 

دکتر بهرامی

چهارشنبه

دکتر بهرامی

دکتر بهرامی

پنج شنبه

دکتر بهرامی

 

 مراجعین محترم  شروع پذیرش از ساعت 8 الی 10 صبح  است و نوبت دهی بعد از ساعت 10 امکان پذیر نیست.

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.