« درمانگاه قلب »

درمانگاه فوق تخصصی قلب کودکان

 

دکتر رؤیا عیسی تفرشی

دکتر سمیرا مهرعلیزاده

شنبه

 

13-16 عصر

یکشنبه

8-13 صبح

 

دوشنبه

 

13-16 عصر

سه شنبه

8-13 صبح

 

چهار شنبه

 

8-13 صبح

آدرس: بزرگراه آیت ا...مدرس- خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)- تلفن نوبت دهی 9الی22266846

 

 
 

مراجعین محترم شروع  پذیرش از ساعت 8 الی 10 صبح است و نوبت دهی بعد از ساعت 10امکان پذیر نیست.

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.