« درمانگاه غدد »

 

درمانگاه فوق تخصصی غدد کودکان

 

دکتر فرزانه روحانی

دکتر مریم رزاقی آذر

دکتر امیر احمد میربلوک

شنبه

8-13 صبح

   

یکشنبه

 

 

8-13 صبح

سه شنبه

8-13 صبح

   

چهارشنبه

 

8-13 صبح

8-13 صبح

پنج شنبه

     

آدرس: بزرگراه آیت ا...مدرس- خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)- تلفن نوبت دهی   9الی22266846

 

مراجعین محترم شروع پذیرش از ساعت 8 الی 10 صبح است و نوبت دهی بعداز ساعت 10 امکان پذیر نیست.

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.