« درمانگاه غدد »

درمانگاه فوق تخصصی غدد کودکان

 

دکتر فرزانه روحانی

دکتر مریم رزاقی آذر

دکتر امیر احمد میربلوک

دکتر امیرکاشانی

شنبه

8-13 صبح

   

13-16 بعدازظهر

یکشنبه

   

8-13 صبح

 

سه شنبه

8-13 صبح

   

13-16 بعدازظهر

چهارشنبه

 

8-13 صبح

8-13 صبح

 

پنج شنبه

     

8-13 صبح

آدرس: بزرگراه آیت ا...مدرس- خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)- تلفن نوبت دهی   9الی22266846

 

مراجعین محترم شروع پذیرش از ساعت 8 الی 10 صبح است و نوبت دهی بعداز ساعت 10 امکان پذیر نیست.

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.