« درمانگاه ژنتیک »

 

درمانگاه فوق تخصصی ژنتیک

 

دکتر طالبی

 

سه شنبه

8-13 صبح

 

 
مراجعین محترم شروع پذیرش از ساعت 8 الی 10 صبح است و نوبت دهی بعد از ساعت 10 امکان پذیر نیست
کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.