« درمانگاه ژنتیک »

 

درمانگاه فوق تخصصی ژنتیک پزشکی

 

دکتر آزاده شجاعی

سه شنبه

8-13 صبح

آدرس: بزرگراه آیت ا...- خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)- تلفن نوبت دهی 9الی22266846

 
مراجعین محترم شروع پذیرش از ساعت 8 الی 10 صبح است و نوبت دهی بعد از ساعت 10 امکان پذیر نیست.
کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.