« بخش جنرال »

بخش جنرال شامل پذيرش بيماران عمومي ، گوارش و اعصاب مي باشد:

بخش عمومی کودکان: این بخش که اغلب بیماران پیچیده را بستری می نماید، مدتها توسط دکتر جلالی اداره شد. پس از بازنشستگی ایشان در سال 1384 دکتر زهره کلباسی عهده دار این مسئولیت شدند.

اعضای هیأت علمی : دکتر زهره کلباسی

بخش گوارش کودکان: این بخش در سال 1375 توسط شهربانو نخعی راه اندازی و سپس در سال 1378 دکتر الهام طلاچیان وارد این بخش شده و با راه اندازی آندوسکوپی (گاستروسکوپی و کلونوسکوپی ) جزء بخشهای فعال گوارش کودکان در آمده است. با بازگشت دکتر شهربانو نخعی از سفر خارج از کشور علی رقم تقبل مسئولیت دانشکده توانبخشی باز هم همکاری خود را در روزهای سه شنبه در این بخش ادامه می دهند.

اعضای هیأت علمی: دکتر الهام طلاچیان - دکتر شهربانو نخعی - دکتر مهناز صادقیان

بخش اعصاب کودکان: این بخش توسط دکتر حسن حسنپور فوق تخصص اعصاب کودکان در سال 1375 راه اندازی و اداره شد. در سال 1380 دکتر آزیتا توسلی به همکاری دعوت شدند.در سال 1387 با بازنشسته شدن دکتر حسنپور مسئولیت بخش بعهده دکتر توسلی گذاشته شد. در سال 1388 دکتر لادن افشار خاص نیز به همکاری در این بخش دعوت شدند. از جمله اقدامات دکتر توسلی راه اندازی واحد EEG بوده است.

اعضای هیأت علمی:

دکتر آزیتا توسلی

دکتر لادن افشار خاص

سرپرستار بخش : خانم ن . علی رمجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.