« کلیه و غدد »

بخش نفرولوژی کودکان: این بخش که توسط دکتر احمد مشعوف راه اندازی و اداره شد پس از مسافرت ایشان به خارج از کشور در سال 1369، دکتر حسن اتوکش ریاست آن را بعهده گرفت که تاکنون ادامه دارد. با همکاری دو فوق تخصص نفرولوژی کودکان دکتر نکیسا هومن از سال 1380 و دکتر آذر نیک آور از سال 1383 بخش نفرولوژی کودکان این مرکز محل ارجاع بیماران کلیوی کودکان از سراسر کشور شده است. بخش دیالیز در سال 1374 در این بخش راه اندازی شد.

اعضای هیئت علمی :

دکتر حسن اتوکش

دکتر نکیسا هومن

دکتر آذر نیک آور

دكتر رزيتا حسيني شمس آبادي

بخش غدد کودکان: این بخش توسط دکتر مریم رزاقی آذر فوق تخصص غدد کودکان در سال 1371راه اندازی شد. در سال 1378 دکتر فرزانه روحانی و در سال 1381 دکتر امیر احمد میربلوک به همکاران این بخش اضافه شدند. این بخش جزء بخشهای معروف غدد کودکان کشور به شمار می آید و بیماران از سراسر کشور به آن معرفی و تحت درمان قرار می گیرند. مقالات تحقیقی این بخش در مجلات داخل و خارج از کشور به چاپ رسیده، دستیاران فوق تخصص این بخش اکثراً رتبه های اول بورد را به خود اختصاص می دهند.

اعضای هیئت علمی:

دکتر مریم رزاقی آذر

دکتر فرزانه روحانی

دکتر امیر احمد میربلوک

سرپرستار بخش:خانم ه . معنوی

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.