« مسیرهای منتهی به مرکز »

مسیرهای دسترسی به بیمارستان علی اصغر از طریق اتوبوس، تاکسی، مترو و اتومبیل شخصی

 

خطوط اتوبوس

 برای دسترسی به بیمارستان علی اصغر از طریق خطوط اتوبوس، می توانید از مسیرهای زیر استفاده کنید:

 

مسیر شماره 1: خط 1-11 (ایستگاه مبدأ: میدان هفت تیر، ایستگاه مقصد: پایانه افشار یا پارک‌وی)

مسیر شماره 2: خط 3-11 ( ایستگاه مبدأ: میدان هفت‌تیر، ایستگاه مقصد: نوبنیاد)

مسیر شماره 3: خط 223 (ایستگاه مبدا: امام خمینی،  ایستگاه مقصد: میدان تجریش)

  مسیر رفت: خیابان سعدی جنوبی ،مفتح، هفت تیر، بهار شیراز، مدرس، صدر ،شریعتی، میدان تجریش

مسیر شماره 4: خط 1-24 (ایستگاه مبدأ: امام خمینی،  ایستگاه مقصد: میدان قدس)

  مسیر رفت: خیابان سعدی، خیابان شهید مفتح، میدان هفت تیر، خیابان شهید مدرس، اتوبان صدر، میدان قدس   

 پس از سوار شدن  به هریک از مسیرهای فوق، بعد از وارد شدن به بزرگراه مدرس، بعد از پل میرداماد، در ایستگاه ظفر (خیابان وحید دستگردی نفت)پیاده شوید، سپس وارد خیابان وحیددستگردی شوید و پس از حدود 30 متر پیاده‌روی به بیمارستان علی اصغر می‌رسید.

 

خطوط تاکسی

مسیر شماره 1: مبدأ:میدان هفت تیر/ مقصد: پایانه افشار (پارک وی)

مسیر شماره 2: مبدا: سیدخندان/ مقصد: تجریش

مسیر شماره 3: مبدأ: میدان هفت تیر/ مقصد: تجریش

همانند خطوط اتوبوس، تقاطع ظفر مدرس پیاده شوید و پس از حدود 30 متر پیاده روی به بیمارستان علی اصغر می‌رسید.

 

خطوط مترو

مسیر شماره 1: از طریق خط 1 (قرمز رنگ) مترو می‌توانید در ایستگاه مترو شریعتی پیاده شده، بعد از حدود 50 متر پیاده روی تا خیابان ظفر، خط تاکسی ظفر را سوار شده و روبروی بیمارستان پیاده شوید.

مسیر شماره 2: از طریق خط 1 (قرمز رنگ) مترو می‌توانید در ایستگاه حقانی پیاده شوید و از طریق خط اتوبوس حقانی- تجریش به بیمارستان مراجعه کنید.

مسیر شماره 3: از طریق خط 1 مترو می‌توانید در  ایستگاه هفت‌تیر پیاده شوید سپس از طریق اتوبوس یا تاکسی (که در قسمت خطوط اتوبوس توضیح داده شده) به بیمارستان مراجعه کنید.

 

نحوه مراجعه با اتومبیل شخصی

مسیر شماره 1: مبدأ:غرب تهران/ مقصد: بیمارستان علی اصغر

وارد بزرگراه مدرس شوید سپس بزرگراه همت شرق وپس از آن بزرگراه مدرس شمال بعد از پل میرداماد داخل خیابان وحید دستگردی (ظفر) شوید.

مسیر شماره 2: مبدأ: شرق تهران/ مقصد: بیمارستان علی اصغر

از بزرگراه همت غرب وارد بزرگراه مدرس شمال شوید سپس بعد از پل میرداماد وارد خیابان شهید دستگردی (ظفر) شوید

مسیر شماره 3: مبدأ: جنوب تهران/ مقصد: بیمارستان علی اصغر

از بزرگزاه نواب شمال وارد بزرگراه شهید چمران شوید سپس از بزرگراه حکیم یا همت شرق وارد بزرگراه مدرس شمال شوید، بعد از پل میرداماد وارد خیابان شهید دستگردی (ظفر) شوید.

 

نحوه مراجعه از فرودگاه

 

فرودگاه مهراباد

مسیر شماره 1: می توانید از خطوط تاکسی رانی خصوصی در فرودگاه استفاده کنید و به بیمارستان علی اصغر مراجعه کنید

 

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

مسیر شماره 1: می توانید از خطوط تاکسی رانی خصوصی در فرودگاه استفاده کنید و به بیمارستان علی اصغر مراجعه کنید

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.