« آسم، آلرژی و ایمونولوژی »

بخش آسم، آلرژی و ایمونولوژی

این بخش تا کنون دو سال است که راه اندازی شده است

اعضای هیات علمی:

دکتر احمد بهرامی

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.