« آسم، آلرژی و ایمونولوژی »

 

بخش آسم، آلرژی و ایمونولوژی حضرت علی اصغر (ع) از بخش های فوق تخصصی می باشد. دکتر احمد بهرامی، فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی در این بخش فعالیت دارند.

در بخش ایمونولوژی و آلرژی خدمات درمانی به كودكان مبتلا به بیماری های نقص ایمنی اولیه، آلرژی و آسم ارائه می شود. خدمات به صورت ویزیت روزانه بیماران بستری و پیگیری بیماران در درمانگاه های صبح و عصر می باشد.

در حال حاضر، تست های پوستی تشخیصی آلرژی در روزهای پنج شنبه صبح توسط دکتر احمد بهرامی انجام می شود.

از دیگر فعالیتهای بخش می توان به انجام مشاوره‌های ایمونولوژی جهت بیماران بستری و با احتمال انواع نقایص سیستم دفاعی بدن و انجام تمام آزمایشات مربوطه  اشاره کرد. در آزمایشگاه بیمارستان حضرت علی اصغر  کلیه تست های ایمونولوژی و آلرژی شامل ( اندازه گیری سطح ایمونوگلوبین ها و زیر گروه های آن ، سطح آنتی بادی ضد گروه خونی،NBT، DHR و تست های فلوسایتومتری جهت انواع CDمارکرهای سلول های خونی و پاسخ به آنتی بادی های کزاز و دیفتری انجام می شود.

عضو هیأت علمی: دکتر احمد بهرامی

سرپرستار بخش: خانم رمجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.