« درمانگاه عفونی »

درمانگاه فوق تخصصی عفونی کودکان

 

دکتر شیرین سیاح فر

دکتر علی رضا ناطقیان

دکتربهنام ثبوتی

شنبه

8-13 صبح

 

13-16 عصر

یکشنبه

13-16 بعدازظهر

8-13 صبح

 

دوشنبه     13-16 بعدازظهر
چهارشنبه 13-16 بعدازظهر    

پنج شنبه

 

 

8-13 صبح

آدرس: بزرگراه آیت ا...مدرس- خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)- تلفن نوبت دهی 9الی22266846

 

مراجعین محترم شروع پذیرش از ساعت 8 الی 10 است و نوبت دهی بعداز ساعت 10 امکان پذیر نیست.

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.