« بخش ICU »

تعداد تخت فعال: 6 تخت

اعضای هیأت علمی:

دکتر بهزاد حقیقی

دکتر علی منافی انار

سرپرستار بخش: خانم ب. رنجبران

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) می باشد.